Tên Sản Phẩm HỒI NHUỘM ĐỎ

Loại : N/V
Vụ mùa : N/V
Mẫu số : N/V
Nguồn gốc : Việt Nam
Nhà sản xuất : HOSONIMEX CO.,LTD
Nước nhập khẩu : N/V
Chất lượng : THÔNG THƯỜNG
Quy cách phẩm chất : màu đỏ nhuộm nhân tạo;

cánh hoa 2,5 cm (tối thiểu 70%);

độ vụn 10% tối đa;

độ ẩm 13,5% tối đa;

tạp chất 1% tối đa;

khô & không mốc.

Bao bì : trong các thùng các-tông tịnh 10 kgs
Giao hàng : theo yêu cầu
Thanh toán : theo thỏa thuận
Mẫu : miễn phí.
Liên hệ

Mô tả

Loại : N/V
Vụ mùa : N/V
Mẫu số : N/V
Nguồn gốc : Việt Nam
Nhà sản xuất : HOSONIMEX CO.,LTD
Nước nhập khẩu : N/V
Chất lượng : THÔNG THƯỜNG
Quy cách phẩm chất : màu đỏ nhuộm nhân tạo;

cánh hoa 2,5 cm (tối thiểu 70%);

độ vụn 10% tối đa;

độ ẩm 13,5% tối đa;

tạp chất 1% tối đa;

khô & không mốc.

Bao bì : trong các thùng các-tông tịnh 10 kgs
Giao hàng : theo yêu cầu
Thanh toán : theo thỏa thuận
Mẫu : miễn phí.
Đóng menu
Đóng menu