Lào Cai quy hoạch mở rộng diện tích trồng quế lên 25.000ha

Theo ông Tô Mạnh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có quy hoạch mở rộng vùng trồng quế lên 25.000ha từ nay đến năm 2025, tăng gấp 2,5 lần diện tích quế hiện nay.

Vùng trồng quế sẽ phát triển đến 50 xã, thuộc bốn huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà… Những vùng này đã từng trồng quế theo hình thức tự phát của các hộ dân cho thấy khí hậu, thổ nhưỡng rất hợp với cây quế trồng để lấy tinh dầu.
Để đáp ứng lượng hạt giống về lâu dài, tỉnh cũng đã quy hoạch 150ha rừng quế giống chuyển hóa tại năm xã, thị trấn Nậm Đét (Bắc Hà), Nậm Tha (Văn Bàn), Xuân Hòa (Bảo Yên), Phú Nhuận, Phong Hải (Bảo Thắng) đảm bảo cung cấp đủ hạt giống cho nhu cầu gieo ươm, trồng quế tại địa phương.
Nhằm gắn rừng sản xuất với chế biến và tiêu thụ, trong thời gian từ năm 2020 – 2025, Lào Cai sẽ xây dựng một nhà máy chế biến tinh dầu quế tại huyện Văn Bàn. Riêng giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh dự kiến xây dựng bốn cơ sở sản xuất sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ quế tại xã Bảo Hà (Bảo Yên), xã Sơn Hà, Xuân Giao (Bảo Thắng) và xã Nậm Đét (Bắc Hà).
Định hướng đến năm 2025, tỉnh xây dựng bổ sung một cơ sở sản xuất mỹ nghệ từ gỗ quế tại huyện Văn Bàn. Hiện trên địa bàn Lào Cai đã có trên 20 cơ sở chưng cất tinh dầu thủ công và hai cơ sở sản xuất tinh dầu quy mô vừa do một số tổ chức cá nhân xây dựng, mỗi năm tiêu thụ hàng trăm tấn vỏ, thân là lá quế.
Hiện, Lào Cai đã ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm quế (bao gồm vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện đất đai để đầu tư các nhà máy chế biến, giảm thuế, khoanh vùng nguyên liệu…), đồng thời có chế tài cần thiết để quản lý hoạt động của các cơ sở chưng cất và chiết xuất tinh dầu quế./.

Domains they look for ok, so https://writemyessay4me.org/ in each domain, the two graders are looking for four different elements of writing.

Theo ông Tô Mạnh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã có quy hoạch mở rộng vùng trồng quế lên 25.000ha từ nay đến năm 2025, tăng gấp 2,5 lần diện tích quế hiện nay.

Vùng trồng quế sẽ phát triển đến 50 xã, thuộc bốn huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên, Bắc Hà… Những vùng này đã từng trồng quế theo hình thức tự phát của các hộ dân cho thấy khí hậu, thổ nhưỡng rất hợp với cây quế trồng để lấy tinh dầu.
Để đáp ứng lượng hạt giống về lâu dài, tỉnh cũng đã quy hoạch 150ha rừng quế giống chuyển hóa tại năm xã, thị trấn Nậm Đét (Bắc Hà), Nậm Tha (Văn Bàn), Xuân Hòa (Bảo Yên), Phú Nhuận, Phong Hải (Bảo Thắng) đảm bảo cung cấp đủ hạt giống cho nhu cầu gieo ươm, trồng quế tại địa phương.
Nhằm gắn rừng sản xuất với chế biến và tiêu thụ, trong thời gian từ năm 2020 – 2025, Lào Cai sẽ xây dựng một nhà máy chế biến tinh dầu quế tại huyện Văn Bàn. Riêng giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh dự kiến xây dựng bốn cơ sở sản xuất sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ quế tại xã Bảo Hà (Bảo Yên), xã Sơn Hà, Xuân Giao (Bảo Thắng) và xã Nậm Đét (Bắc Hà).
Định hướng đến năm 2025, tỉnh xây dựng bổ sung một cơ sở sản xuất mỹ nghệ từ gỗ quế tại huyện Văn Bàn. Hiện trên địa bàn Lào Cai đã có trên 20 cơ sở chưng cất tinh dầu thủ công và hai cơ sở sản xuất tinh dầu quy mô vừa do một số tổ chức cá nhân xây dựng, mỗi năm tiêu thụ hàng trăm tấn vỏ, thân là lá quế.
Hiện, Lào Cai đã ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm quế (bao gồm vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện đất đai để đầu tư các nhà máy chế biến, giảm thuế, khoanh vùng nguyên liệu…), đồng thời có chế tài cần thiết để quản lý hoạt động của các cơ sở chưng cất và chiết xuất tinh dầu quế./.

Bình luận